Mede door de tal van activiteiten en de uitbreiding van tal van vrijwilligers drong een vaste structuur zich op en is het comité op 10 juli 2012 als VZW gefundeerd. De afspraken zijn duidelijk, de financiën transparant en de vzw Kiekenhaag wordt na 30 jaar gedragen door meerdere generaties.

Het doel was, is en blijft :

de nieuwe buurtbewoners welkom heten, de mensen in de wijk en erbuiten een beetje dichter bij elkaar te brengen en een goed gevoel te geven. We proberen ervoor te zorgen dat u zich thuis en niet alleen voelt in onze wijk ...

logo kiekenhaag